Svet-Stranek.cz
M© a Z© Bosonoľské nám . 44
třída IV. A

PROBÍRANÉ UČIVO:M© a Z© Bosonoľské nám . 44

PROBÍRANÉ UČIVO

ČJ -souvětí, shoda přísudku s podmětem, přímá řeč
M -aritmetický průměr, celá čísla, grafický součet a rozdíl úseček
AJ -Unit 7, In the morning, jobs
Př - vlastnosti rostlin
Vl-D - Příchod Slovanů, Sámova říąe
Vl-Z - ČR - demokratický stát