Svet-Stranek.cz
MŠ a ZŠ Bosonožské nám . 44
třída IV. A

ÚKOLY:MŠ a ZŠ Bosonožské nám . 44

ÚKOLY

17.5.
přinést učebnice M1 a M2

14.5.
M -cv.21/34 -folie
AJ - uč.53 - číst

10.5.
ČJ - cv.3a/121, seš.1

9. 5.
PČ - donést na pátek 11. 5. červenou/růžovou bavlnku + VELKOU JEHLU

4. 5.
PČ - donést na pátek 11. 5. červenou/růžovou bavlnku

2.5.
M -cv.8/23 -folie

27.4.
Čj - opakovat na písemnou práci (časování sloves, slovesné způsoby, vzory podstatných jmen, souvětí, podmět a přísudek)

26.4.
M - opakovat na pís. práci ( zlomky, přímá úměrnost, slovní úlohy, obvody a konstrukce obrazců)

24.4.
ČJ - cv.4/115 - vytvořit rozvité věty a podtrhnout podmět a přísudek, seš.2

23.4.
M -seš.1
Aj - projekt - In the morning

18.4
ČJ -tisk cv.1,2
AJ - vyprávění In the morning dle sešitu

17.4.
M - cv.12,13/17 - folie

16.4.
ČJ - tisk

13. 4.
PČ: na pátek donést balíci papír na krabičku

12.4.
Př: dopsat text podle učebnice, PS: 28/1 29/4


10.4
ČJ - cv.7/109, seš.1

9.4.
AJ - PS cv.2/56,57

3.4.
ČJ - napsat 10 infinitivů a ke každému všechny 3 tvary rozkazovacího způsobu. seš.1

27.3.
ČJ - cv.4/106 vypsat slovesa a určit os., č., čas - seš.1

20.3.
AJ - rozhovor dle vzoru v sešitě

19.3.
PČ - kdo si nedonesl minulý týden dva velké krepové papíry 200x50, tak si dokoupí a donese další krepový papír na pátek 23. 3.
M - cv.4 / 51, seš.G

14.3.
AJ -PS cv.2/54

13.3.
M -cv.6/56, 1,řádek, seš.1

10. 3.
PČ - nezapomenout na pátek 16. 3. 2x krepový papír 200x50

7.3.
ČJ -cv.1,2/ 96 - folie
Vl-D: dokončit zápis, PS: str. 21

6.3.
M -cv.6/47, seš.1

2.3.
VL-Z: PS: str.22


27.2.
ČJ -cv.8 / 91 seš.2

26.2.
M - tisk cv.1,5/ 57
PČ - donést vyšší konzervu na pátek 2. 3. (např. od ananasu)

21.2.
VL-D: PS str.19, zopakovat Lucemburky - bude test


20.2.
M -zadání - seš.G

19. 2.
PČ - donést vyšší konzervu na pátek 2. 3. (např. od ananasu)
M - cv.15/ 37 seš.2

15.2.
Př: přečíst v učebnici str.30-35, opat text v sešitě
Vv - dones 20 výkresů A3 - do 22.února
ČJ - tisk

14.2.
Čj -cv.4/85, seš.1

13.2.
AJ - číst uč.37

12.2.
M - cv.7/35, seš.2
ČJ - kartičky se vzory r. muž.
AJ - PS46 - plánek

30.1.
Aj - seš. English - 3 věty napsat dle plánku v uč.36, jak se dostanu do knihovny, supermarketu, Lenny's flat
- tisk 4 věty k obr. A a k obr.B

29.1.
M - cv.11/31 - 1.řádek, seš.1

25.1.
ČJ - cv.3/77 -seš.2

23.1.
M -zadání v seš. G

19.1.
ČJ -tisk cv.9,11

18.1.
M cv.7/24 ,folie

16.1.
M -opakovat na pís. p./ zápis čísel, porovnávání a numerace do milionu, zaokrouhlování,slov. úlohy, rovnoběžky, kolmice, čtverec, obdélník, kružnice/
ČJ - cv.2,3/75, folie

15.1.
ČJ -opakovat na pís. práci /pád, číslo, rod, slov. druhy, životnost rodu, určování vzorů r. středního/

17.1. bude ve vlastivědě zeměpis!! A v pátek pak taky!


11.1.
ČJ - cv.3/71,folie

10.1.
ČJ -cv.3.4./ 68. seš.1


9.1.
ČJ - cv.1/67, roztřídit dle rodu a určit vzor u stř.r.,seš.1

8.1.
kartičky se vzory r. stř.
M - zadání seš.G

5.1.
VL-Z : PS str.15 - dokončit, naučit se povrch ČR - příště bude test i se slepou mapou


4.1.
ČJ - vyskloňovat slova kouzelník, kouzelnice v jednot. i množ. čísle, seš.1
M - dokončit cv.14/11 druhý řádek, seš.1

3.1.
Pč - na pátek 5. 1. donést bavlnky na ozdoby/náramek
VL-D:PS: str.16-17, přečíst učebnici str.22-23
M - cv.4/11 -folie


19.12.
ČJ - cv.1/ 67, vypsat podst.jm. do tří sloupců dle rodu, seš.1

18.12.
M - zadání v sešitě

15.12.
M - cv.3/ 8, folie

13.12.
AJ - plán zoo seš. English

12.12.¨
M -cv9 /4 , tři sloupce , folie
Hv - Flétna - Lítala si laštověnka, délky a názvy not - příště opakovací test

8.12.
VL-D: na středu si zopakujte poslední kapitolu (str.16-19) - bude malý testík

7.12.6. 12.
PČ - na pátek dva papíry zelené barvy (dva odstíny)

5.12.
ČJ -cv.3a /56 , seš.1
Hv - procvičit názvy a délky not (celá, půlová, čtvrťová, osminová)

4.12.
ČJ - tisk cv.2
AJ - PS 31

1.12.
ČJ - 8 vět aspoň po 5 slovech napsat a očíslovat slovní druhy, seš.2

28.11.
M - uč.str.61/ 6. a 7. řádek, seš.2
přinést přilbu na kolo,/šátek/, teplý nepromokavý oděv - 29.11. Empík cyklista /Riviéra/

24.11.
M -cv.3/44, seš. G
M -opakovat na pís. p.- písmné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, kolmice a rovnoběžky, čísla do 10 000

22.11.
ČJ - tisk cv.1,2
VL-D: PS str.14, příště budu kontrolovat sešity a PS
AJ - vyprávění dle vzoru v sešitě

21.11,
Aj - PS cv.2 / 88
ČJ - opakovat na pís. p. - stavba slova, vyjmenovaná slova, pád, číslo, rod u podstat. jm., osoba, číslo, čas u sloves

20.11.
Aj - seš.English , obrázek dvou obědů s popisem

6.12.
ČJ - cv.2/53 , seš.2 napsat na slova věty a očíslovat slov. druhy

7.12.
M -cv.6/42seš.1
ČJ - cv.3a/ 49, napsat na slova věty a očíslovat každé slovo slovním druhem, seš.1

10.11.
M - cv.29/38 ,seš.1

8.11.
M -seš.2, zadání v sešitě
VL-D: PS str.12-13
Př - zítra bude testík na učivo o rostlinách, to, co jsme probrali


6.11.
ČJ - cv.4/38, seš.1

3. 11.
Pč - na 10.11. s sebou klubko vlny (může jich být i více) a ruličku od toaletního papíru

2. 11.
Pč - zítra s sebou velké listy a nit

1.11.
AJ -PS cv.2/21

31.10.
M -cv.5/29, seš.G

30.10.
ČJ - cv.7/33, seš.2, opiš, doplň

25.10.
M - cv.5/33 ,první řádek, seš.1

23.10.
M - cv.24/ 26 -první 4 příklady, seš.2

19.10.
M - cv.12 /24, seš.1

18.10.
Čj -tisk- kontrolní cvičení
PČ - na pátek 20.10. donést vlnu a kus kartónu z krabice. A na pátek 4.10. donést nit a 10 až 15 velkých (NEUSUŠENÝCH) listů.

17.10.
M - seš.1, zadání v sešitě

16.10.
M - cv.9/24, cvičný sešit

12.10.
ČJ - napsat vyprávění dle obrázkové osnovy

10.10.
Pč - na pátek 20.10. donést 7 pramenů vlny (nejlépe 2 a více barev) a kus kartónové krabice velikosti cca A5.

5.10.
Čj - cv.2a/21, seš.2

4.10.
ČJ -tisk- doplnit cvičení

29.9.
Pč - na pátek 6.9. donést 2 ruličky od toaletního papíru

27.9.
Přinést materiály na projektový den a sportovní oděv na ven.
Aj - PS str.9

26.9.
M -cv.61/12 -folie
ČJ - kartičky i,y, kartičky s čísly 1-7

25.9.
Pč - v pátek donést 2 ruličky od toaletního papíru

21.9.
ČJ - cv.5/17, seš.2, opsat, doplnit
Př - PS 16/2,3

20.9.
VL-D : PS: 4/2,3

18.9.
M - cv.39 /8 - folie

15.9.
ČJ - cv.2/14 dopsat neúplná slova, seš.1
Pč - na 22.9. donést ruličku od toaletního papíru, větší papírovou krabičku od mýdla, kus alobalu

12.9.
M -cv.32/7 dokončit seš.1
Čt -přečíst Čítanka str.12,13, napsat odpovědi do sešitu Čt za str.13

11.9.
M - cv.26/6 tři sloupce/seš.2/
Čj - tisk doplnit- kontrolní cvičení
Aj - napsat další 3 odpovědi /seš.English/

8.9.
ČJ - napsat na každé vyjmenované slovo po b větu /seš.1/

7.9.
M - cv.16/5 ,první tři sloupce seš.M2
Př - vyzdobit první stranu v sešitě
Donést peníze 147,-Kč na pracovní sešity...kdo ještě nedosnesl.
VV - doplnit pomůcky (do 21.9.) - redispero, lihovou fixu, špejle, klovatinu, brčka, lepidlo Herkules, tyčinkové lepidlo, 2 hadříky, vatové špejle, zástěru nebo starší tričko, houbičku, plastelínu

6.9.
Vl - vyzdobit první stranu v sešitě ( nakreslit, nalepit)

5.9.
- přinést nelinkovaný velký sešit /440 nebo 420/
- vyplnit 1.str. žákovské knížky
- zkontrolovat údaje ve formuláři informace o žákovi a nechat podepsat na zadní straně